Επισήμανση (ΠΧΠ/SmPC) Προϊόντων

Παρακάτω θα βρείτε μια πλήρη λίστα των προϊόντων της AstraZeneca που κυκλοφορούν εντός της Ελλάδας. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του παγκόσμιου ιστού για να μεταφερθείτε στην τρέχουσα επισήμανση του προϊόντος.

 

visible

A

ALVESCO® (CICLESONIDE)

ARIMIDEX® (ANASTROZOLE)

ATACAND® (CANDESARTAN CILEXETIL)

ATACAND® PLUS (CANDESARTAN CILEXETIL+ HYDROCHLOROTHIAZIDE)

visible

B

BRILIQUE® (TICAGRELOR)

BYDUREON® (EXENATIDE)

BYETTA® (EXENATIDE)

visible

C

CASODEX® (BICALUTAMIDE) F.C.TAB, 50 MG

CASODEX® (BICALUTAMIDE) F.C.TAB, 150 MG

CRESTOR® (ROSUVASTATIN)

visible

D

DAXAS® (ROFLUMILAST)

DUAKLIR® GENUAIR® (FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE + ACLIDINIUM BROMIDE)

visible

E

EKLIRA® GENUAIR® (ACLIDINIUM BROMIDE)

visible

F

FASLODEX® (FULVESTRANT)

FORXIGA®® (DAPAGLIFLOZIN)

visible

G

visible

H

visible

I

IMFINZI® (DURVALUMAB)

INDERAL® (PROPRANOLOL)

IRESSA® (GEFITINIB)

visible

J

visible

K

KOMBOGLYZE® (SAXAGLIPTIN)

visible

L

LOSEC® (OMEPRAZOLE)

LYNPARZA® (OLAPARIB)

visible

M

visible

N

NEXIUM® (ESOMEPRAZOLE) GR.GR.SUS, 10 MG

NEXIUM® (ESOMEPRAZOLE) GR.TAB, 20 & 40 MG

NEXIUM® (ESOMEPRAZOLE) PD.INJ.SOL/SOL.INF, 40 MG

NOLVADEX® (TAMOXIFEN)

visible

O

ONGLYZA® (SAXAGLIPTIN)

OXEZ® (FORMOTEROL)

visible

P

PLENDIL® (FELODIPINE)

PULMICORT® (BUDESONIDE)

PULMICORT® TURBUHALER® (BUDESONIDE)

visible

Q

visible

R

visible

S

SEROQUEL® (QUETIAPINE)

SEROQUEL XR® (QUETIAPINE)

SYMBICORT® (pMDI) (BUDESONIDE + FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE)

SYMBICORT® TURBUHALER® (BUDESONIDE + FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE) INH.PD, (80+4,5) MCG/INH

SYMBICORT® TURBUHALER® (BUDESONIDE + FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE) INH.PD, (160+4,5) MCG/INH

SYMBICORT® TURBUHALER® (BUDESONIDE + FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE) INH.PD, (320+9) MCG/INH

visible

T

TAGRISSO® (OSIMERTINIB)

TENORETIC® (ATENOLOL + CHLORTHALIDONE)

TENORMIN® (ATENOLOL)

visible

U

visible

V

visible

W

visible

X

XIGDUO® (DAPAGLIFLOZIN + METFORMIN)

visible

Y

visible

Z

ZESTORETIC® (LISINOPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE)

ZESTRIL® (LISINOPRIL)

ZOLADEX® (GOSERELIN) INJ.IMPL, 3,6 MG

ZOLADEX® (GOSERELIN) INJ.IMPL, 10,8 MG

 

Loading......

 

Loading......