Πηγές Έρευνας και Υποστήριξης

Η AstraZeneca είναι αφοσιωμένη στο να έχει μια ουσιαστική επίδραση στους ασθενείς που υπηρετούμε. Οι παρακάτω σύνδεσμοι μπορούν να σας βοηθήσουν να συμμετέχετε μαζί μας στη δέσμευσή μας για την υποστήριξη και τη βοήθεια των ασθενών στην καλύτερη διαχείριση της υγείας τους.

Έρευνα & Ανάπτυξη

Για λεπτομέρειες σχετικά με δεδομένα κλινικών δοκιμών, αποτελεσμάτων και άλλων πληροφοριών από κλινικές δοκιμές χορηγούμενες από την AstraZeneca που είναι διαθέσιμες στους επαγγελματίες υγείας και στο ευρύ κοινό.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία της AstraZeneca για την εξέταση εξωτερικών αιτημάτων για υποστήριξη Χορηγούμενης Έρευνας με πρωτοβουλία Ερευνητών, η οποία προτείνεται, σχεδιάζεται και χορηγείται από εξωτερικούς ερευνητές.

Υποστηρικτικές Πηγές

Προμήθεια των Φαρμάκων της AstraZeneca

Για λεπτομέρειες αναφορικά με πληροφορίες για την προμήθεια των φαρμάκων, των τιμών, τη διαθεσιμότητα του αποθέματος και το μοντέλο διανομής, καλέστε στο +30 210 68 71 500 ή εναλλακτικά στο Κέντρο Διανομής της AstraZeneca στο +30 2162000000.

Παροχή πληροφοριών σχετικά με την επιστήμη που υποστηρίζει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο ερευνητικών θεραπειών.

Μάθετε πως η πλατφόρμα ανοιχτής καινοτομίας παρέχει τεχνογνωσία, εμπειρία, πηγές και τεχνολογία σε εξωτερικούς επιστήμονες, διερευνώντας συνεργασίες.